کارگاه جشنواره 14 مرداد در کرج!*****از فیلتر شکن و VPN در زمان ثبت نام و پرداخت استفاده نکنید! *****۱۵۰۰ دلار جایزه نقدی!*****پانزده میلیون ریال جایزه نقدی بهترین شرکت کننده ایرانی!*****نمایشگاه انفرادی با هزینه جشنواره برای بهترین شرکت کننده!*****جایزه یک میلیون تومانی سایت سیب برای یک شرکت کننده ایرانی!*****تاکنون هنرمندانی از 66 کشور در جشنواره شرکت کرده اند!*****کتاب جشنواره به تمام شرکت کنندگان اهدا خواهد شد!*****کتاب دوره نخست جشنواره خیام توسط فیاپ 5 ستاره ارزش گذاری شد!*****بیش از 25000 نفر از نمایشگاه دوره نخست جشنواره در 20 شهر بازدید کردند!*****نمایشگاه دوره نخست جشنواره مهر ماه به تاجیکستان می رود!*****خیام تنها جشنواره ایرانی زیر نظر فیاپ و PSA!*****
 
Awards: $2550 USD and 164 Medals & HMs!*****Skrill-Moneybookers Payment!*****FIAP 5 Stars Catalog!*****Exhibition 2013 had 25,000 Visitors in 20 Cities!*****Exhibition 2013 will go to Tajikistan in Oct. 2014!*****

FOCUS PHOTO CLUB (FPC) PRESENTS

" KHAYYAM INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2014 "

Khayyam International Exhibition of Photography Logo

PayPal payment option added!
 contact the chairman to pay via PayPal.


CLOSING DATE EXTENDED TILL 16TH AUG!بیشترین شرکت کننده در بین تمامی رویدادهای هنری در طول تاریخ هنر ایران
 متعلق به
جشنواره بین المللی عکس خیام است

AWARDS: $2550 USD + 164 MEDALS & HMs!

The Rules translated to these languages:

Flags.jpgKhayyam Sculpture.jpg

From Earth's Centre through the Seventh Gate

I rose, and on the Throne of Saturn sate, 

And many Knots unravel'd by the Road, 

But not the Knot of Human Death and Fate 


KHAYYAM TOMB

Khayyam-Tomb.JPG


The catalog of KHAYYAM EXHIBITION 2013 evaluated as FIAP 5 stars!


Khayyam Book k.JPG


THE SIMORGH HOUSE OF CULTURE

(OPENING OF 2013 EXHIBITION IN NISHABUR)
ALI SAMEI, EFIAP, ESFIAP
THE CHAIRMAN
2013 WINNERS


 

PUBLIC SHOWINGS IN NISHABUR

  (2013 Exhibition)
PUBLIC SHOWINGS IN TEHRAN (2013 EXHIBITION)


Khane Honarmandan.jpg

Today: 22-Aug-2014
Closing Date Extended :
Saturday 16 Aug 2014

Time Zone: GMT +3:30