زمان اهدای جوایز و نمایشگاه متعاقبا با پیامک و ایمیل اطلاع رسانی می شود.*****توزیع کتاب همزمان با نمایشگاه خواهد بود! کتاب شرکت کنندگان شهرستانی همانند سال گذشته به انجمن های عکاسی مراکز استان ارسال می شود.*****24958 عکس از 2789 عکاس از 75 کشور در جشنواره شرکت کردند!*****شرکت ABC، سازنده باطری های آلکالاین ساخت مالزی، حامی جشنواره شد.*****
 
Result published!*****24958 photos received from 2789 Entrants from 75 countries!*****FIAP 5 Stars Catalog!*****Exhibition 2013 had 25,000 Visitors in 20 Cities!*****

FOCUS PHOTO CLUB (FPC) PRESENTS

" KHAYYAM INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2014 "

Khayyam International Exhibition of Photography Logoمقاله: جشنواره های بین المللی-قواعد بازی

بیشترین شرکت کننده در بین تمامی رویدادهای هنری در طول تاریخ هنر ایران
 متعلق به
جشنواره بین المللی عکس خیام است

The Rules translated to these languages:

Flags.jpg


KHAYYAM 2014 GALA

khayyam 2014-1.jpg


khayyam 2014-2.jpg

khayyam 2014-3.jpg


khayyam 2014-4.jpg


khayyam 2014-5.jpg


khayyam 2014-6.jpg

khayyam 2014-7.jpg


Khayyam Sculpture.jpg

From Earth's Centre through the Seventh Gate

I rose, and on the Throne of Saturn sate, 

And many Knots unravel'd by the Road, 

But not the Knot of Human Death and Fate 


KHAYYAM TOMB

Khayyam-Tomb.JPG


The catalog of KHAYYAM EXHIBITION 2013 evaluated as FIAP 5 stars!


Khayyam Book k.JPG


THE SIMORGH HOUSE OF CULTURE

(OPENING OF 2013 EXHIBITION IN NISHABUR)

Khayyam-1.png


Khayyam-9.png


Khayyam-2.png


ALI SAMEI, EFIAP, ESFIAP
THE CHAIRMAN


Khayyam-6.png


2013 WINNERS

Khayyam-3.png

 

PUBLIC SHOWINGS IN NISHABUR

  (2013 Exhibition)


Khayyam-4.png

Khayyam-5.png

PUBLIC SHOWINGS IN TEHRAN (2013 EXHIBITION)


Khane Honarmandan.jpg
Today: 23-May-2015
Closing Date Extended :
Saturday 16 Aug 2014

Time Zone: GMT +3:30