زمان اهدای جوایز و نمایشگاه متعاقبا با پیامک و ایمیل اطلاع رسانی می شود.*****توزیع کتاب همزمان با نمایشگاه خواهد بود!*****کتاب شرکت کنندگان شهرستانی همانند سال گذشته به انجمن های عکاسی مراکز استان ارسال می شود.*****نتایج جشنواره را می توانید با کلیک بر روی نتایج دوره دوم ببینید.*****فایل اصلی عکس های نامزد جایزه باید از بخش کاربری آپلود شوند، لطفاً ایمیل نکنید.*****24958 عکس از 2789 عکاس از 75 کشور در جشنواره شرکت کردند!*****
 
Result published!*****24958 photos received from 2789 Entrants from 75 countries!*****FIAP 5 Stars Catalog!*****Exhibition 2013 had 25,000 Visitors in 20 Cities!*****

FOCUS PHOTO CLUB (FPC) PRESENTS

" KHAYYAM INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2014 "

Khayyam International Exhibition of Photography Logo

با توجه به عدم پایبندی گالری به توافق صورت گرفته، مجبور به تعویض زمان و مکان نمایشگاه شدیم. زمان اهدای جوایز و نمایشگاه متعاقبا با پیامک و ایمیل اطلاع رسانی می شود.توزیع کتاب در نمایشگاه خواهد بود.


مقاله: جشنواره های بین المللی-قواعد بازی

بیشترین شرکت کننده در بین تمامی رویدادهای هنری در طول تاریخ هنر ایران
 متعلق به
جشنواره بین المللی عکس خیام است

The Rules translated to these languages:

Flags.jpgKhayyam Sculpture.jpg

From Earth's Centre through the Seventh Gate

I rose, and on the Throne of Saturn sate, 

And many Knots unravel'd by the Road, 

But not the Knot of Human Death and Fate 


KHAYYAM TOMB

Khayyam-Tomb.JPG


The catalog of KHAYYAM EXHIBITION 2013 evaluated as FIAP 5 stars!


Khayyam Book k.JPG


THE SIMORGH HOUSE OF CULTURE

(OPENING OF 2013 EXHIBITION IN NISHABUR)
ALI SAMEI, EFIAP, ESFIAP
THE CHAIRMAN
2013 WINNERS


 

PUBLIC SHOWINGS IN NISHABUR

  (2013 Exhibition)
PUBLIC SHOWINGS IN TEHRAN (2013 EXHIBITION)


Khane Honarmandan.jpg

Today: 21-Dec-2014
Closing Date Extended :
Saturday 16 Aug 2014

Time Zone: GMT +3:30